Coșul meu

Mini Cart

Conditii de confidentialitate

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

GDPR

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru SC COSÂNZEANA PROF SRL  și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Compania româneascp SC COSÂNZEANA PROF SRL  este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

 

În cazul transferurilor de date în afara SEE, SC COSÂNZEANA PROF SRL  va utiliza Clauzele contractuale standard și Cadrul EU-US Privacy Shield ca garanții pentru țările în care nu există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecției din partea Comisiei Europene.

 

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul grupului SC COSÂNZEANA PROF SRL . Compania locală va acționa numai ca persoană împuternicită de către operatorul de date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal în numele companiei suedeze.

 

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara grupului SC COSÂNZEANA PROF SRL  . Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

 

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dreptul la acces:

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Serviciul Clienți care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

 

Dreptul la portabilitate:

Ori de câte ori SC COSÂNZEANA PROF SRL  vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

 

Dreptul la rectificare:

Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. 

Dreptul la ștergerea datelor:

Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de SC COSÂNZEANA PROF SRL  , cu excepția următoarelor situații:

 

* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;

* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;

* aveți o datorie neplătită la SC COSÂNZEANA PROF SRL  , indiferent de metoda de plată;

* dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;

* datoria pe care o aveți la SC COSÂNZEANA PROF SRL  a fost vândută unei terțe părți în ultimii trei ani sau în ultimul an pentru clienții decedați;

* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

 

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim:

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în SC COSÂNZEANA PROF SRL  , care nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

            Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:

            Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

            Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:

            * urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;

            * modificând setările contului dumneavoastră;

 

Dreptul la restricționarea prelucrării:

Aveți dreptul să solicitați ca SC COSÂNZEANA PROF SRL  să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim al SC COSÂNZEANA PROF SRL  , se va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, SC COSÂNZEANA PROF SRL  trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

* dacă SC COSÂNZEANA PROF SRL  nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

 

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa ………………….

 

Responsabilul cu protecția datelor:

Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa ………………………….., menționând DPO în subiectul mesajului.

 

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:

Dacă sunteți de părere că SC COSÂNZEANA PROF SRL  vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

 

Actualizări ale Notificării de confidențialitate:

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.

 

ACHIZIȚII ONLINE SAU ÎN MAGAZINE

De ce folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi informațiile, produsele și serviciile pe care le solicitați sau pe care le cumpărați de la noi online și din magazinele noastre. În special, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a vă procesa comanda și plata, pentru a emite chitanțe electronice, pentru a gestiona livrările, returnările și cererile de garanție pentru produse.

Ori de câte ori efectuați o plată, returnați un produs sau solicitați un serviciu financiar, utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă verifica identitatea și capacitatea de a încheia un contract, dacă informațiile financiare pe care ni le transmiteți sunt corecte, vă verificăm bonitatea, efectuăm verificări privind fraudele sau prevenția altor activități ilegale.

Dacă ați solicitat o factură cu TVA sau un bon cu TVA de la noi sau atunci când unul dintre angajații noștri vă ajută să completați o cerere de rambursare a TVA, vă solicităm să furnizați anumite date cu caracter personal pentru a fi procesate în vederea îndeplinirii sarcinilor respective. 

Folosim datele cu caracter personal pentru a vă identifica și a vă confirma vârsta legală pentru cumpărături online și pentru a confirma adresa dumneavoastră partenerilor externi.

Dorim să vă oferim diferite alternative de plată și vom efectua analize pentru a afla ce alternative de plată aveți la dispoziție, inclusiv istoricul plăților și verificări de credit.

 

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

* informații de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon;

* informații despre plăți și istoricul plăților;

* informații despre credit;

* informații despre comenzi.

* număr de asigurare socială, cod numeric personal, număr de pașaport, număr de TVA sau număr de identificare similar (dacă alegeți să ni le transmiteți).

 

Dacă aveți un cont sau sunteți un membru al SC COSÂNZEANA PROF SRL  , vă vom prelucra și datele cu caracter personal transmise în legătură cu contul sau calitatea de membru, cum ar fi:

 

* contul sau codul de membru;

* istoricul comenzilor.

 

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt uneori partajate cu terțe părți care ne ajută să îndeplinim anumite sarcini sau să furnizăm serviciile solicitate. SC COSÂNZEANA PROF SRL   poate interacționa, în special, cu terți pentru a vă valida adresa, cu agenții de comunicare pentru a vă trimite confirmarea comenzii, cu furnizori de servicii de depozitare și distribuție pentru livrarea comenzii dvs., cu furnizori de servicii de plată pentru a vă procesa plățile cu cardul de credit/debit, cu bănci și cu alți furnizori de servicii financiare, cu canale de social media dacă interacționați cu noi prin etichetarea/menționarea SC COSÂNZEANA PROF SRL  sau contactându-ne direct, precum și cu piețele online prin care produsele și serviciile noastre vă sunt puse la dispoziție spre vânzare.

 

Rețineți că multe dintre aceste companii beneficiare au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra datele cu caracter personal.

 

Pentru cât timp vă salvăm datele?

Atunci când vă pune la dispoziție produse și servicii, SC COSÂNZEANA PROF SRL  va prelucra datele cu caracter personal necesare pentru încheierea unui contract cu dvs. și pentru îndeplinirea oricăror obligații derivate din acel contract, indiferent dacă respectivul contract se referă la o comandă și plată sau la utilizarea altor servicii prestate de noi sau de terți.

 

Dacă ați optat să primiți chitanțe electronice, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal necesare în acest scop se bazează pe consimțământul dumneavoastră.